If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ನೀವು ವೆಬ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆ, ಡೊಮೇನ್ಗಳು *.kastatic.org ಮತ್ತು *.kasandbox.org ಗಳನ್ನು ಅನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ

ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು:ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಸಮಸ್ಯೆ

ವಿಕ್ಟರ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಬಹುದಾದ ತೀರ್ಪಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
start text, P, left parenthesis, ಅ, ಪ, ರ, ಾ, ಧ, ಿ, end text, right parenthesis, equals, 0, point, 25
start text, P, left parenthesis, ನ, ಿ, ರ, ಪ, ರ, ಾ, ಧ, ಿ, end text, right parenthesis, equals, 55, percent
start text, P, left parenthesis, ಮ, ರ, ು, ವ, ಿ, ಚ, ಾ, ರ, ಣ, ೆ, end text, right parenthesis, equals, start fraction, 1, divided by, 5, end fraction
ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಟ ದಿಂದಗರಿಷ್ಟದವರೆಗೊ ಜೋಡಿಸಿ .
1
ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?
ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?