If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ನೀವು ವೆಬ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆ, ಡೊಮೇನ್ಗಳು *.kastatic.org ಮತ್ತು *.kasandbox.org ಗಳನ್ನು ಅನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಗಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ

ಸಮಸ್ಯೆ

x ನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಂತರ ಬರೆಯಿರಿ..
5, x, squared, minus, 20, x, plus, 15, equals, 0
start text, ಚ, ಿ, ಕ, ್, ಕ, ದ, ು, space, end text, x, equals
 • Your answer should be
 • 6 ನಂತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕ.
 • 3, slash, 5ನಂತೆ ಸರಳೀಕೃತ ಶುಧ್ದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ
 • 7, slash, 4 ನಂತೆ ಒಂದು ಸರಳೀಕೃತ ಶುಧ್ದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ
 • 1, space, 3, slash, 4 ನಂತೆ ಒಂದು ಸರಳೀಕೃತ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿ
 • 0, point, 75 ನಂತೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ದಶಮಾಂಶ
 • 12, space, start text, ಪ, ೈ, end text or 2, slash, 3, space, start text, ಪ, ೈ, end textನಂತೆ ಪೈನ ಗುಣಕ
start text, ದ, ೊ, ಡ, ್, ಡ, ದ, ು, space, end text, x, equals
 • Your answer should be
 • 6 ನಂತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕ.
 • 3, slash, 5ನಂತೆ ಸರಳೀಕೃತ ಶುಧ್ದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ
 • 7, slash, 4 ನಂತೆ ಒಂದು ಸರಳೀಕೃತ ಶುಧ್ದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ
 • 1, space, 3, slash, 4 ನಂತೆ ಒಂದು ಸರಳೀಕೃತ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿ
 • 0, point, 75 ನಂತೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ದಶಮಾಂಶ
 • 12, space, start text, ಪ, ೈ, end text or 2, slash, 3, space, start text, ಪ, ೈ, end textನಂತೆ ಪೈನ ಗುಣಕ
ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?
ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?