If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ನೀವು ವೆಬ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆ, ಡೊಮೇನ್ಗಳು *.kastatic.org ಮತ್ತು *.kasandbox.org ಗಳನ್ನು ಅನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಸಮಸ್ಯೆ

ಬಡ್ಡಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರೀಯವಾದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನುಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಅಸಲು equals, ₹, 4000
ಬಡ್ಡಿಯ ದರ equals, 10, percent per annum
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ equals
 • Your answer should be
 • 6 ನಂತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕ.
 • 3, slash, 5ನಂತೆ ಸರಳೀಕೃತ ಶುಧ್ದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ
 • 7, slash, 4 ನಂತೆ ಒಂದು ಸರಳೀಕೃತ ಶುಧ್ದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ
 • 1, space, 3, slash, 4 ನಂತೆ ಒಂದು ಸರಳೀಕೃತ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿ
 • 0, point, 75 ನಂತೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ದಶಮಾಂಶ
 • 12, space, start text, ಪ, ೈ, end text or 2, slash, 3, space, start text, ಪ, ೈ, end textನಂತೆ ಪೈನ ಗುಣಕ
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ equals
 • Your answer should be
 • 6 ನಂತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕ.
 • 3, slash, 5ನಂತೆ ಸರಳೀಕೃತ ಶುಧ್ದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ
 • 7, slash, 4 ನಂತೆ ಒಂದು ಸರಳೀಕೃತ ಶುಧ್ದ ಭಿನ್ನರಾಶಿ
 • 1, space, 3, slash, 4 ನಂತೆ ಒಂದು ಸರಳೀಕೃತ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿ
 • 0, point, 75 ನಂತೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ದಶಮಾಂಶ
 • 12, space, start text, ಪ, ೈ, end text or 2, slash, 3, space, start text, ಪ, ೈ, end textನಂತೆ ಪೈನ ಗುಣಕ
ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?
ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?