ನೀವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

Course: ತರಗತಿ 6 ಗಣಿತ (ಭಾರತ) > Unit 1

Lesson 5: ಅಳತೆಯ ಮಾಪನ ಪದ್ಧತಿಗಳು.

ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದು(ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಲೀಟರ್ ಗಳು)

ಸಮಸ್ಯೆ

ಕೊಳದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಏಕಮಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
:ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ