If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

ನೀವು ವೆಬ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆ, ಡೊಮೇನ್ಗಳು *.kastatic.org ಮತ್ತು *.kasandbox.org ಗಳನ್ನು ಅನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ

ಭಾಗಾಕಾರದ ಭಾಗಶ: ಭಾಗಲಬ್ದ ವಿಧಾನ : ಪರಿಚಯ

ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದಾಜು ಗಣನೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ದ ಭಾಗಾಕಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ . ಸಾಲ್ ಖಾನ್ ರವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ